top of page

עמדת ניהול תורים רצפתית

עמדת ניהול תורים רצפתית

עמדת ניהול תורים רצפתית

עמדת ניהול תורים רצפתית

עמדת ניהול תורים רצפתית

עמדת ניהול תורים רצפתית

עמדת ניהול תורים רצפתית

עמדת ניהול תורים רצפתית

עמדת ניהול תורים רצפתית

עמדת ניהול תורים רצפתית

עמדת ניהול תורים רצפתית

עמדת ניהול תורים רצפתית

C20 תורים

עמדת מידע רצפתית

קיוסק מידע רצפתי בעיצוב יוקרתי – אלגנטי, דק גזרה. הקיוסק מתאים להצבה בכניסות למבנים, חברות, מוזיאונים, משרדים ועוד...
לעמדה דלת שירות למחשב ואפשרות למדפסת טרמית.

שימושים נוספים:

שימושים נוספים לעמדת קיוסק

19'' / 22''

גודל מסך-​

גודל מסך לעמדת קיוסק

מידות: (ס"מ)

מידות כלליות לעמדת קיוסק

136

גובה-

58

רוחב-

43

עומק-

מפרט טכני:

רכיבים אופציונליים: