עמדת שירות מיני

עמדת שירות מיני

עמדת שירות מיני

עמדת שירות מיני

עמדת שירות מיני

עמדת שירות מיני

עמדת שירות מיני

עמדת שירות מיני

עמדת שירות מיני

עמדת שירות מיני

עמדת שירות מיני

עמדת שירות מיני

240

שימושים נוספים:

שימושים נוספים לעמדת קיוסק

7''

גודל מסך-​

גודל מסך לעמדת קיוסק

מידות: (ס"מ)

מידות כלליות לעמדת קיוסק

25

גובה-

15

רוחב-

11

עומק-

מפרט טכני:

רכיבים אופציונליים:

פרוייקטים נבחרים לעמדה זו: