top of page

עמדת שירות מיני

עמדת שירות מיני

עמדת שירות מיני

עמדת שירות מיני

עמדת שירות מיני

עמדת שירות מיני

עמדת שירות מיני

עמדת שירות מיני

עמדת שירות מיני

עמדת שירות מיני

עמדת שירות מיני

עמדת שירות מיני

240

שימושים נוספים:

שימושים נוספים לעמדת קיוסק

7''

גודל מסך-​

גודל מסך לעמדת קיוסק

מידות: (ס"מ)

מידות כלליות לעמדת קיוסק

25

גובה-

15

רוחב-

11

עומק-

מפרט טכני:

רכיבים אופציונליים:

פרוייקטים נבחרים לעמדה זו: