top of page
AIG.jpg

מוזיאון ארץ ישראל

אפולו מערכות נבחרה על ידי חברת מוזיאון ארץ ישראל להתקין בכל הכניסה למוזיאון מסכים לשילוט, למכירת כרטיסים, לעידכון של תכנים חדשים, הודעות וכדו'.

במקום הותקנו מסכים מקצועיים של חברת סמסונג, ביחד עם תוכנה לניהול תוכן.

נעשתה עבודת ברזל מיוחדת לתליית כל המסכים על הקירות, באופן שיהיה נוח לקריאה לאורחי המוזיאון ויחד עם זאת יתקבל מראה אסתטי ונקי. 

הפרוייקט משמש את כל האורחים הבאים למוזיאון, ומאפשר לאנשים העומדים בקבוצות לצפות בתכנים של המוזיאון.

bottom of page